Oferta dla szkół

Kursy e-learningowe dla szkół

Wdrożenie platformy e-learningowej do szkół umożliwi uczniom korzystanie z najlepszej bazy ćwiczeń z różnych przedmiotów m.in. z języków obcych, matematyki, informatyki. Szeroki zakres interaktywnych quizów jest dopasowany do poziomu wiedzy oraz możliwości uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Swobodny dostęp do multimedialnych materiałów dydaktycznych to zachęta do zainteresowania się przedmiotem, samokształcenia, czy nawet nadrabiania zaległości szkolnych.

Zajęcia odbywają się dzięki specjalnej platformie internetowej – zalogowany uczeń w dowolnym miejscu i dogodnym czasie i tempie nauki może korzystać z zamieszczonych materiałów edukacyjnych. Kursy przedmiotowe podzielone są na lekcje kończące się testem sprawdzającym wiedzę (platforma, na podstawie kryteriów określonych przez nauczyciela, sama wygeneruje ocenę lub podsumowanie procentowe).

Nauczyciel może na bieżąco kontrolować postępy w nauce czy dawać nowe zadania. Kontakt z uczniami umożliwiają czaty i fora. Taka forma komunikacji pozwala włączyć do dyskusji osoby, które na tradycyjnych zajęciach szkolnych niechętnie się udzielają.

W kursie może brać udział dowolna liczba użytkowników. Do samego kursu mają dostęp tylko osoby zapisane, posiadające login i hasło.

Umieszczone na platformie gotowe zadania i testy z pewnością uatrakcyjnią prowadzone przez nauczyciela zajęcia lekcyjne.
Zapraszamy do współpracy
tel. 81 534 95 72