Projekty

Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Certyfikacja Kompetencji Cyfrowych (CKC) została opracowana w ramach rozszerzania naszej oferty w zakresie potwierdzania przez uczestników kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework - DIGCOMP). Certyfikacja CKC jest przeznaczona dla wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o ramę DIGCOMP. Egzamin CKC może też  kończyć szkolenie komputerowe w ramach projektów dofinansowanych przez Unię Europejską, ponieważ jest zgodny ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 12.3.

Egzamin certyfikujący CKC obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnych z ramą DIGCOMP. Są to obszary: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Egzaminy przygotowane są na trzech poziomach zaawansowania A, B lub C – w zależności od poziomu uczestników. Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla wszystkich modułów w jednym terminie lub oddzielnie. Warunkiem uzyskania certyfikatu CKC z danego obszaru jest zaliczenie egzaminu na minimum 60%.

Egzaminy CKC przeprowadzane są poprzez stworzoną do celu egzaminu platformę e-lerningową. Mogą się one odbywać w dowolnym miejscu, wymagany jest tylko sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu.

Dlaczego warto przeprowadzić certyfikację CKC?

 • jest zgodna ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych DIGCOMP
 • Obejmuje wszystkie obszary i kompetencje DIGCOMP
 • jest dostosowywana do poziomu uczestników (A, B, C)
 • po odbytym szkoleniu możliwość akredytowania własnych egzaminatorów
 • Są to egzaminy online – na platformie internetowej, dlatego można je przeprowadzić w dowolnym miejscu i terminie korzystając ze sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet
 • Przyjazny i bardzo łatwy w obsłudze interfejs platformy internetowej
 • Bezpłatny egzamin próbny, w celu zaprezentowania uczestnikom formatu egzaminu
 • Krótki czas oczekiwania związany z wystawieniem certyfikatów

Klik

Kreator singleplayer, multiplayer, Platforma Quizer

Kreator singleplayer

Kreator singleplayer – to narzędzie umożliwiające tworzenie multimedialnych kursów edukacyjnych i prezentacji. Dzięki wbudowanym funkcjom umożliwia tworzenie interakcji takich jak, między innymi: jednokrotny wybór,  wielokrotny wybór, przeciągnij i upuść, wpisz, krzyżówka, wykreślanka,  połącz liniami i inne. Kreator pozwala również tworzyć interakcje warunkowe, uzależnione od wcześniejszych działań użytkownika, wykorzystując  zmienne wbudowane lub definiowane przez użytkownika. Dzięki zastosowaniu zmiennych, można również monitorować oraz badać aktywność użytkownika w danym kursie.  Kreator pozwala również przypisywać , zliczać oraz prezentować punkty zdobyte przez poszczególnych użytkowników. Kreator pozwala korzystać z materiałów tekstowych, graficznych, audio, video jak również przypisywać zróżnicowane animacje i przejścia poszczególnych komponentów na stronie . Dzięki opcji losowania stron, można uzyskać efekt wielu różnych quizów w jednej paczce. Przygotowane w kreatorze quizy można eksportować do formatów SCORM lub HTML oraz odtwarzać na komputerach nawet bez dostępu do internetu. Można również quiz opublikować do Prezentera, dzięki czemu znajduje się on automatycznie na platformie prezentacyjnej, która jest odrębnym komponentem platform QUIZER.

Kreator multiplayer

Kreator multiplayer – komponent platformy QUIZER, który pozwala na tworzenie gier typu multiplayer, przeznaczonych dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie. Kreator pozwala na definiowanie typu gry (jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, wpisz, przeciągnij i upuść, kto szybszy).  W procesie tworzenia gry, mamy wpływ na takie parametry gry jak: nazwa, opis, rodzaj interakcji, ilość i rodzaj pytań (mogą to być pytania w formie tekstowej, graficznej lub audio), ilość poprawnych odpowiedzi lub wariantów odpowiedzi dla każdego pytania, losowanie pytań ze zdefiniowanego zbioru oraz ustalenie czasu na udzielenie odpowiedzi. Dzięki zaimplementowanej logice przyznawania punktów, można uzyskać punkty dodatkowe w zależności od osiągnięć poszczególnych graczy w rozgrywce grupowej.

Prezenter singleplayer –jeden z komponentów  platformy QUIZER umożliwiający prezentację utworzonych w kreatorze kursów w sposób przejrzysty i zorganizowany. Dzięki połączeniu kreatora z prezenterem możliwe jest natychmiastowe opublikowanie kursów bezpośrednio na prezentera bez konieczności dodatkowych operacji. Dzięki platformie prezentacyjnej, możliwe jest tworzenie kont użytkowników końcowych jak i kont nadrzędnych,  przypisywanie kont do zdefiniowanych grup oraz przydzielanie kursów konkretnym grupom bądź użytkownikom.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, odtwarzanie kursów na platformie prezenter możliwa jest z poziomu komputera osobistego, tabletu i smatfona. Za wykonanie kursów użytkownicy otrzymują punkty, dzięki czemu można śledzić postępy wykonywania kursów i stopień przyswajania wiedzy.

Prezenter multiplayer – komponent platformy QUIZER, który pozwala na przeprowadzenie rozgrywki wśród wielu graczy jednocześnie. Gracz ma możliwość stworzenia gry w komponencie Kreator lub wybrania jednej z przygotowanych wcześniej. Po wybraniu gry użytkownik może zaprosić do rozgrywki swoich znajomych lub ustawić jej status na publiczny – w tej sytuacji do rozgrywki będą mogli przystąpić wszyscy zalogowani użytkownicy. Dzięki opcji powiadomień o nowych dostępnych rozgrywkach, użytkownicy są informowani o zaproszeniach do wzięcia udziału w grze.  Przygotowane w kreatorze gry mogą mieć charakter grupowy (kooperacyjny)  bądź rywalizacyjny. W zależności od wybranego wariantu, gra przebiega wedle ustalonych reguł.

Platforma QUIZER

Platforma QUIZER jest idealnym rozwiązaniem dla firm oraz instytucji, które chciałyby podnosić kwalifikacje swoich pracowników, przeprowadzić szkolenie on-line jak również monitorować postępy realizacji planów szkoleniowych. Dzięki platformie, można przygotować materiały szkoleniowe, prezentacje jak również testy zaliczeniowe z rozbudowaną statystyką końcowych wyników.  Dzięki możliwości odtwarzania kursów na różnego typu urządzeniach, zniesiona została bariera konieczności przeprowadzania szkoleń stacjonarnych.

Platforma QUIZER jest również doskonałą alternatywą dla firm, które zawodowo zajmują się przygotowywaniem oraz przeprowadzaniem szkoleń. Dzięki zastosowanym w platformie QUIZER rozwiązaniom, można w sposób efektywny przygotowywać szkolenia stacjonarne jak również on-line oraz monitorować i sprawdzać rezultaty przeprowadzonych działań.

ZdobywcyWiedzy - Platforma e-learningowa

E-learningowa platforma edukacyjna to narzędzie, które umożliwia stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego środowiska przeznaczonego do celów edukacyjnych. System udostępnia zestaw osadzonych w nim interaktywnych treści edukacyjnych w postaci np. quizów czy gier z możliwością ich rozwiązywania i  przechowywania wyników w nauce na dedykowanych kontach.

Zastosowaną przez naszą firmę implementacją platformy e-learningowej jest platforma edukacyjna Zdobywcy Wiedzy. Jest to zbiór ponad 10 tysięcy interakcji w ramach interaktywnych, edukacyjnych quizów i gier online dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.  Na platformie  umieszczone są zadania z języka polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego. Klientami platformy są dzieci, ich rodzice i nauczyciele.

Systemowo platforma posiada wiele funkcji, które umożliwiają sprawną i intuicyjną obsługę zarówno dla ostatecznego odbiorcy korzystającego z produktu, jak również dla administratora.

Instancja kliencka umożliwia:

 • Rejestrację i logowanie
 • Konto dla użytkownika chronione hasłem
 • Możliwość rozwiązywanie zadań edukacyjnych online
 • Rozwiązywanie prac domowych zleconych z poziomu kont nadrzędnych
 • Skorzystanie z motywacyjnego systemu naliczania punktów i odznaczeń za prawidłowo wykonane zadania

Instancja administracyjna umożliwia:

 • Tworzenie, usuwanie i edytowanie kont w różnych rangach: uczeń, rodzic, nauczyciel, dyrektor, szkoła
 • Tworzenie, usuwanie i edytowanie grup odbiorców w ramach struktury drzewa ról
 • Przydzielenie wybranych quizów do określonych grup odbiorców
 • Wstawianie i usuwanie quizów online w podziale na kategorie z możliwością ich zagnieżdżania w strukturze katalogowej
 • Wstawianie i usuwanie quizów i gier z możliwością edycji tytułów, podtytułów i opisów, które wyświetlane są użytkownikowi

Możliwości biznesowe

Platforma edukacyjna posiada integrację z cennikiem poprzez moduł zakupowy, co umożliwia realizację celów biznesowych. Dodatkowo system pozwala na tworzenie, grupowanie, aktywację oraz archiwizację kodów rabatowych udzielanych klientom końcowym procentowo.

Platforma wyposażona jest w moduł zarządzania SEO - przeznaczony do wsparcia i osiągania założonych celów odnośnie pozycjonowania poszczególnych quizów w wyszukiwarkach online takich jak Google. Możliwe jest określenie najważniejszych czynników pozycjonujących, takich jak tytuł, opis meta SEO, słowo kluczowe, skrócony link.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza platforma edukacyjna i chcielibyście dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nią możliwościach, zapraszamy do kontaktu.

Oficjalna strona www.zdobywcywiedzy.pl

EUROPEJSKI PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT ERASMUS+

W ramach projektu „Europejski Program Przedsiębiorczości” wraz z organizacjami PRISM z Włoch oraz BILDUNGSNETZWERK z Niemiec opracowana i przetestowana została skuteczność i efektywność nowatorskiej metody nauczania kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży. Kształtowanie tych kompetencji jest niezwykle istotne w budowaniu potencjału młodzieży oraz będzie miało pozytywny wpływ na aktywność młodych osób w poszukiwaniu zatrudnienia i dalszego kształcenia się. W globalnym kontekście będzie to jedna z cegiełek budująca rynek pracy młodych osób oraz potencjał gospodarczy UE.

Program oparty został na innowacyjnej metodzie pracy MEDIA LAB, która pozwoliła na skuteczne aktywizowanie młodych osób oraz budowanie w nich postawy przedsiębiorczej w aspekcie: mobilności, otwartości na zmianę, umiejętności wyznaczania celów, umiejętności pracy zespołowej i przyjmowania różnych ról w zespole, dobrej komunikacji interpersonalnej, w tym kompetencji międzykulturowych, umiejętności funkcjonowania w wirtualnym zespole.

Najważniejsze z osiągniętych celów projektu:

 1. Stworzenie programu warsztatów pt. „EUROPEJSKI PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” i udostępnienie go w formie e-booka w 4 językach (polski, włoski, niemiecki, angielski).
 2. Przygotowanie narzędzi (ankiety, scenariusze warsztatów) do pracy z młodzieżą rozwijających umiejętności zogniskowane na budowę postawy przedsiębiorczej.
 3. Promowanie mobilności młodzieży oraz budowania międzynarodowych partnerstw.
 4. Wymiana doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w kontekście wspierania młodzieży.
 5. Stworzenie i prowadzenie platformy on-line umożliwiającej wymianę doświadczeń oraz informacji przez młodzież jak i organizacje działające na rzecz młodzieży w kontekście budowania postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży.

Wszystkie produkty projektu dostępne są pod tym linkiem

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-2-PL01-KA205-017584):

Quizy interaktywne VCC - Platforma Quizer

W naszym kreatorze ćwiczeń e-learningowych ,,QUIZER”, utworzyliśmy ćwiczenia e-learningowe/quizy interaktywne z zakresu edukacji zawodowej służące do nauki zawodu.

Zakładamy, że mogą one zostać wykorzystane przez:

 1. Uczniów z uwzględnieniem takich etapów jak:
 • etap edukacji wczesnoszkolnej
 • uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej
 • młodzież - szkoła ponadpodstawowa
 1. Rodziców/opiekunów prawnych uczniów
 2. Doradców zawodowych/ specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych/ nauczycieli-osoby realizujące działania z obszaru doradztwa zawodowego
 3. Pracodawców (w tym pracodawców oferujących miejsca kształcenia praktycznego).

Ćwiczenia e-learningowe/quizy interaktywne muszą angażować uczestnika w jego rozwiązanie przez podjęcie takich działań jak np.

 • pick one (tekstowe oraz zawierające w poleceniu i odpowiedziach obrazy / audio / video),
 • pick many (tekstowe oraz zawierające w poleceniu i odpowiedziach obrazy / audio / video),
 • przeciąganie i upuszczanie elementów,
 • wpisywanie liter i liczb,
 • aktywne słuchanie audio.

Quizy interaktywne są przygotowane do współpracy z platformą wykonaną zgodnie ze standardem dla platform e-learningowych SCORM/HTML.

 

Quizy interaktywne są przygotowane do wykorzystania w ramach różnych systemów operacyjnych, przeglądarek i urządzeń  jak poniżej:

SYSTEM OPERACYJNY:

 • Windows Vista
 • Windows 8
 • Windows 10
 • Apple iOS/macOS

PRZEGLĄDARKA:

 • Mozilla
 • Opera
 • Chrome
 • Safari
 • Inne najpopularniejsze wg rankingu [1]

[1] http://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/

 

URZĄDZENIE:

 • PC
 • Tablet
 • smartfon

 

Powyższe quizy interaktywne są tylko próbką wykorzystania możliwości platformy interaktywnej ,,QUIZER”.