Projekty

EUROPEJSKI PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT ERASMUS+

W ramach projektu „Europejski Program Przedsiębiorczości” wraz z organizacjami PRISM z Włoch oraz BILDUNGSNETZWERK z Niemiec opracowana i przetestowana została skuteczność i efektywność nowatorskiej metody nauczania kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży. Kształtowanie tych kompetencji jest niezwykle istotne w budowaniu potencjału młodzieży oraz będzie miało pozytywny wpływ na aktywność młodych osób w poszukiwaniu zatrudnienia i dalszego kształcenia się. W globalnym kontekście będzie to jedna z cegiełek budująca rynek pracy młodych osób oraz potencjał gospodarczy UE.

Program oparty został na innowacyjnej metodzie pracy MEDIA LAB, która pozwoliła na skuteczne aktywizowanie młodych osób oraz budowanie w nich postawy przedsiębiorczej w aspekcie: mobilności, otwartości na zmianę, umiejętności wyznaczania celów, umiejętności pracy zespołowej i przyjmowania różnych ról w zespole, dobrej komunikacji interpersonalnej, w tym kompetencji międzykulturowych, umiejętności funkcjonowania w wirtualnym zespole.

Najważniejsze z osiągniętych celów projektu:

 1. Stworzenie programu warsztatów pt. „EUROPEJSKI PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” i udostępnienie go w formie e-booka w 4 językach (polski, włoski, niemiecki, angielski).
 2. Przygotowanie narzędzi (ankiety, scenariusze warsztatów) do pracy z młodzieżą rozwijających umiejętności zogniskowane na budowę postawy przedsiębiorczej.
 3. Promowanie mobilności młodzieży oraz budowania międzynarodowych partnerstw.
 4. Wymiana doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w kontekście wspierania młodzieży.
 5. Stworzenie i prowadzenie platformy on-line umożliwiającej wymianę doświadczeń oraz informacji przez młodzież jak i organizacje działające na rzecz młodzieży w kontekście budowania postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży.

Wszystkie produkty projektu dostępne są pod tym linkiem.

Quizy interaktywne VCC - Platforma Quizer

W naszym kreatorze ćwiczeń e-learningowych ,,QUIZER”, utworzyliśmy ćwiczenia e-learningowe/quizy interaktywne z zakresu edukacji zawodowej służące do nauki zawodu.

Zakładamy, że mogą one zostać wykorzystane przez:

 1. Uczniów z uwzględnieniem takich etapów jak:
  • Etap edukacji wczesnoszkolnej
  • Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej
  • Młodzież - szkoła ponadpodstawowa
 1. Rodziców/opiekunów prawnych uczniów
 2. Doradców zawodowych/ specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych/ nauczycieli-osoby realizujące działania z obszaru doradztwa zawodowego
 3. Pracodawców (w tym pracodawców oferujących miejsca kształcenia praktycznego).

Ćwiczenia e-learningowe/quizy interaktywne muszą angażować uczestnika w jego rozwiązanie przez podjęcie takich działań jak np.:

  • Pick one (tekstowe oraz zawierające w poleceniu i odpowiedziach obrazy / audio / video)
  • Pick many (tekstowe oraz zawierające w poleceniu i odpowiedziach obrazy / audio / video)
  • Przeciąganie i upuszczanie elementów
  • Wpisywanie liter i liczb
  • Aktywne słuchanie audio

Quizy interaktywne są przygotowane do współpracy z platformą wykonaną zgodnie ze standardem dla platform e-learningowych SCORM/HTML.

Quizy interaktywne są przygotowane do wykorzystania w ramach różnych systemów operacyjnych, przeglądarek i urządzeń  jak poniżej:

SYSTEM OPERACYJNY:

  • Windows Vista
  • Windows 8
  • Windows 10
  • Apple iOS/macOS

PRZEGLĄDARKA:

  • Mozilla
  • Opera
  • Chrome
  • Safari
  • Inne najpopularniejsze wg rankingu [1]

URZĄDZENIE:

  • PC
  • Tablet
  • smartfon

Powyższe quizy interaktywne są tylko próbką wykorzystania możliwości platformy interaktywnej ,,QUIZER”.


[1] http://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/