PRODUKTY

Platforma certyfikująca zgodna z ramą DIGCOMP - CKC

Certyfikacja Kompetencji Cyfrowych (CKC) została opracowana w ramach rozszerzania naszej oferty w zakresie potwierdzania przez uczestników kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework - DIGCOMP). Certyfikacja CKC jest przeznaczona dla wszystkich osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o ramę DIGCOMP. Egzamin CKC może też kończyć szkolenie komputerowe w ramach projektów dofinansowanych przez Unię Europejską, ponieważ jest zgodny ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 12.3.

Egzamin certyfikujący CKC obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnych z ramą DIGCOMP. Są to obszary: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Egzaminy przygotowane są na trzech poziomach zaawansowania A, B lub C – w zależności od poziomu uczestników. Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla wszystkich modułów w jednym terminie lub oddzielnie. Warunkiem uzyskania certyfikatu CKC z danego obszaru jest zaliczenie egzaminu na minimum 60%.

Egzaminy CKC przeprowadzane są poprzez stworzoną do celu egzaminu platformę e-lerningową. Mogą się one odbywać w dowolnym miejscu, wymagany jest tylko sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu.

Dlaczego warto przeprowadzić certyfikację CKC?

  • Jest zgodna ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych DIGCOMP
  • Obejmuje wszystkie obszary i kompetencje DIGCOMP
  • Jest dostosowywana do poziomu uczestników (A, B, C)
  • Po odbytym szkoleniu możliwość akredytowania własnych egzaminatorów
  • Są to egzaminy online – na platformie internetowej, dlatego można je przeprowadzić w dowolnym miejscu i terminie korzystając ze sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet
  • Przyjazny i bardzo łatwy w obsłudze interfejs platformy internetowej
  • Bezpłatny egzamin próbny, w celu zaprezentowania uczestnikom formatu egzaminu
  • Krótki czas oczekiwania związany z wystawieniem certyfikatów

 

Platforma z kreatorem ćwiczeń singleplayer i multiplayer + moduł sprzedażowy - Quizer

Platforma QUIZER

Platforma QUIZER jest idealnym rozwiązaniem dla firm oraz instytucji, które chciałyby podnosić kwalifikacje swoich pracowników, przeprowadzić szkolenie on-line jak również monitorować postępy realizacji planów szkoleniowych. Dzięki platformie, można przygotować materiały szkoleniowe, prezentacje jak również testy zaliczeniowe z rozbudowaną statystyką końcowych wyników. Dzięki możliwości odtwarzania kursów na różnego typu urządzeniach, zniesiona została bariera konieczności przeprowadzania szkoleń stacjonarnych.

Platforma QUIZER jest również doskonałą alternatywą dla firm, które zawodowo zajmują się przygotowywaniem oraz przeprowadzaniem szkoleń. Dzięki zastosowanym w platformie QUIZER rozwiązaniom, można w sposób efektywny przygotowywać szkolenia stacjonarne jak również on-line oraz monitorować i sprawdzać rezultaty przeprowadzonych działań.

Podgląd quizu w kreatorze
Podgląd quizu w kreatorze

Sklep gracza w prezenterze
Sklep gracza w prezenterze

Widok Platformy QUIZER
Widok Platformy QUIZER


Kreator

Kreator singleplayer – to narzędzie umożliwiające tworzenie multimedialnych kursów edukacyjnych i prezentacji. Dzięki wbudowanym funkcjom umożliwia tworzenie interakcji takich jak, między innymi: jednokrotny wybór,  wielokrotny wybór, przeciągnij i upuść, wpisz, krzyżówka, wykreślanka,  połącz liniami i inne. Kreator pozwala również tworzyć interakcje warunkowe, uzależnione od wcześniejszych działań użytkownika, wykorzystując  zmienne wbudowane lub definiowane przez użytkownika. Dzięki zastosowaniu zmiennych, można również monitorować oraz badać aktywność użytkownika w danym kursie. Kreator pozwala również przypisywać, zliczać oraz prezentować punkty zdobyte przez poszczególnych użytkowników. Kreator pozwala korzystać z materiałów tekstowych, graficznych, audio, video jak również przypisywać zróżnicowane animacje i przejścia poszczególnych komponentów na stronie. Dzięki opcji losowania stron, można uzyskać efekt wielu różnych quizów w jednej paczce. Przygotowane w kreatorze quizy można eksportować do formatów SCORM lub HTML oraz odtwarzać na komputerach nawet bez dostępu do internetu. Można również quiz opublikować do Prezentera, dzięki czemu znajduje się on automatycznie na platformie prezentacyjnej, która jest odrębnym komponentem platform QUIZER.

Tworzenie quizu w kreatorze
Tworzenie quizu w kreatorze

 

Katalog quizów w kreatorze
Katalog quizów w kreatorze

Eksportowanie quizu w kreatorze
Eksportowanie quizu w kreatorze

Kreator multiplayer – komponent platformy QUIZER, który pozwala na tworzenie gier typu multiplayer, przeznaczonych dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie. Kreator pozwala na definiowanie typu gry (jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, wpisz, przeciągnij i upuść, kto szybszy).  W procesie tworzenia gry, mamy wpływ na takie parametry gry jak: nazwa, opis, rodzaj interakcji, ilość i rodzaj pytań (mogą to być pytania w formie tekstowej, graficznej lub audio), ilość poprawnych odpowiedzi lub wariantów odpowiedzi dla każdego pytania, losowanie pytań ze zdefiniowanego zbioru oraz ustalenie czasu na udzielenie odpowiedzi. Dzięki zaimplementowanej logice przyznawania punktów, można uzyskać punkty dodatkowe w zależności od osiągnięć poszczególnych graczy w rozgrywce grupowej.

Katalog gier w prezenterze
Katalog gier w prezenterze

Tworzenie gier w prezenterze
Tworzenie gier w prezenterze

Edycja gier w prezenterze
Edycja gier w prezenterze

Prezenter

Prezenter singleplayer – jeden z komponentów  platformy QUIZER umożliwiający prezentację utworzonych w kreatorze kursów w sposób przejrzysty i zorganizowany. Dzięki połączeniu kreatora z prezenterem możliwe jest natychmiastowe opublikowanie kursów bezpośrednio na prezentera bez konieczności dodatkowych operacji. Dzięki platformie prezentacyjnej, możliwe jest tworzenie kont użytkowników końcowych jak i kont nadrzędnych,  przypisywanie kont do zdefiniowanych grup oraz przydzielanie kursów konkretnym grupom bądź użytkownikom.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, odtwarzanie kursów na platformie prezenter możliwa jest z poziomu komputera osobistego, tabletu i smatfona. Za wykonanie kursów użytkownicy otrzymują punkty, dzięki czemu można śledzić postępy wykonywania kursów i stopień przyswajania wiedzy.

Rozwiązywanie gotowego quizu
Rozwiązywanie gotowego quizu

 

Widok administratora - prezenter
Widok administratora - prezenter

Widok użytkownika - prezenter
Widok użytkownika - prezenter

Prezenter multiplayer – komponent platformy QUIZER, który pozwala na przeprowadzenie rozgrywki wśród wielu graczy jednocześnie. Gracz ma możliwość stworzenia gry w komponencie Kreator lub wybrania jednej z przygotowanych wcześniej. Po wybraniu gry użytkownik może zaprosić do rozgrywki swoich znajomych lub ustawić jej status na publiczny – w tej sytuacji do rozgrywki będą mogli przystąpić wszyscy zalogowani użytkownicy. Dzięki opcji powiadomień o nowych dostępnych rozgrywkach, użytkownicy są informowani o zaproszeniach do wzięcia udziału w grze. Przygotowane w kreatorze gry mogą mieć charakter grupowy (kooperacyjny)  bądź rywalizacyjny. W zależności od wybranego wariantu, gra przebiega wedle ustalonych reguł.

Wybór pierwszej gry - prezenter
Wybór pierwszej gry - prezenter

Widok gotowej gry - prezenter
Widok gotowej gry - prezenter

Ekran końcowy w grze
Ekran końcowy w grze


Oficjalna strona: www.quizer.pl

Platforma do obsługi e-learningu - ZdobywcyWiedzy

Platforma edukacyjna

E-learningowa platforma edukacyjna to narzędzie, które umożliwia stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego środowiska przeznaczonego do celów edukacyjnych. System udostępnia zestaw osadzonych w nim interaktywnych treści edukacyjnych w postaci np. quizów czy gier z możliwością ich rozwiązywania i  przechowywania wyników w nauce na dedykowanych kontach.

Zdobywcy Wiedzy - Strona Główna
Zdobywcy Wiedzy - Strona Główna

 

Zdobywcy Wiedzy - Strefa Nauczyciela
Zdobywcy Wiedzy - Strefa Nauczyciela

Zdobywcy Wiedzy - Strefa Rodzica
Zdobywcy Wiedzy - Strefa Rodzica

Zastosowaną przez naszą firmę implementacją platformy e-learningowej jest platforma edukacyjna Zdobywcy Wiedzy. Jest to zbiór ponad 10 tysięcy interakcji w ramach interaktywnych, edukacyjnych quizów i gier online dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych. Na platformie  umieszczone są zadania z języka polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego. Klientami platformy są dzieci, ich rodzice i nauczyciele.

Przedszkole nr 10 w Wołominie - Wykorzystanie platformy Zdobywcy Wiedzy na zajęciach z dziećmi
Przedszkole nr 10 w Wołominie - Wykorzystanie platformy Zdobywcy Wiedzy na zajęciach z dziećmi

 

Przedszkole Skowronek w Parczewie - Wykorzystanie platformy Zdobywcy Wiedzy na zajęciach z dziećmi
Przedszkole Skowronek w Parczewie - Wykorzystanie platformy Zdobywcy Wiedzy na zajęciach z dziećmi

Przedszkole nr 2 w Parczewie - Wykorzystanie platformy Zdobywcy Wiedzy na zajęciach z dziećmi
Przedszkole nr 2 w Parczewie - Wykorzystanie platformy Zdobywcy Wiedzy na zajęciach z dziećmi

Systemowo platforma posiada wiele funkcji, które umożliwiają sprawną i intuicyjną obsługę zarówno dla ostatecznego odbiorcy korzystającego z produktu, jak również dla administratora.

Instancja kliencka umożliwia:

  • Rejestrację i logowanie
  • Konto dla użytkownika chronione hasłem
  • Możliwość rozwiązywanie zadań edukacyjnych online
  • Rozwiązywanie prac domowych zleconych z poziomu kont nadrzędnych
  • Skorzystanie z motywacyjnego systemu naliczania punktów i odznaczeń za prawidłowo wykonane zadania

Instancja administracyjna umożliwia:

  • Tworzenie, usuwanie i edytowanie kont w różnych rangach: uczeń, rodzic, nauczyciel, dyrektor, szkoła
  • Tworzenie, usuwanie i edytowanie grup odbiorców w ramach struktury drzewa ról
  • Przydzielenie wybranych quizów do określonych grup odbiorców
  • Wstawianie i usuwanie quizów online w podziale na kategorie z możliwością ich zagnieżdżania w strukturze katalogowej
  • Wstawianie i usuwanie quizów i gier z możliwością edycji tytułów, podtytułów i opisów, które wyświetlane są użytkownikowi

Możliwości biznesowe

Platforma edukacyjna posiada integrację z cennikiem poprzez moduł zakupowy, co umożliwia realizację celów biznesowych. Dodatkowo system pozwala na tworzenie, grupowanie, aktywację oraz archiwizację kodów rabatowych udzielanych klientom końcowym procentowo.

Platforma wyposażona jest w moduł zarządzania SEO - przeznaczony do wsparcia i osiągania założonych celów odnośnie pozycjonowania poszczególnych quizów w wyszukiwarkach online takich jak Google. Możliwe jest określenie najważniejszych czynników pozycjonujących, takich jak tytuł, opis meta SEO, słowo kluczowe, skrócony link.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza platforma edukacyjna i chcielibyście dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nią możliwościach, zapraszamy do kontaktu.


Oficjalna strona: www.zdobywcywiedzy.pl

Demo platformy: www.zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy

Platforma szkoleniowo egzaminacyjna - Egzamin8klasa

Treść w przygotowaniu.


Oficjalna strona: www.egzamin-8klasa.pl